Tuesday, December 06, 2005

Porot siirtyvät tunturiin - Reindeers move to fells

Kun lumipeite vahvenee, porot siirtyvät jokilaaksosta ylämaihin, missä on paremmin kaivaa jäkälää ja mistä löytyy myös luppoa - kevään luppoajalle. Kuvan porot Kemihaaran varressa lähellä Lattunaa.

When the snow cover thickens the reindeers start to move to higher lands, to areas where lichen is more abundant as winter feed. The reindeers in the photo are on Kemihaara road, near to Lattuna at Kemi river.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?