Friday, December 23, 2005

Pian syttyy tulet tuhannet - Soon the Finnish Christmas saunas will be warmed up

Pian syttyy tulet tuhannet - joulusaunoihin. Erämaa-Lapissa tulipuu on honkapuu, pystyyn kuivaneesta männyn kelosta halottu. Ja kun kelon pilkkeeseen vuolee kiehiset, joulusaunan lämmitys tulee olemaan täydellinen. - Nämä kiehiset on kuvattu Hirvasjoen porokämpällä Värriön luonnonpuistossa.

The best firewood in Finnish Lapland - also for Christmas saunas - is made of old Scots pine that has died and dried up standing. After splitting the wood the final touch to the firewood is made with Lappish knife.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?