Wednesday, December 21, 2005

Kuuset Värriö ykkösen pohjoisrinteellä - Norway spruces on the northern slope of Varrio

Kuusia kasvaa myös usein kuruissa ja viileämmillä tuntureiden pohjoisrinteillä.

Norway spruces are growing in the valleys and cooler northern slopes of the fells.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?