Saturday, December 10, 2005

Kaikki näätäeläinlajit liikkeellä - All species of the marten family on the move

Värriön alueella esiintyy 6 näätäeläinlajia. Kaikkien näiden jäljet havaitsin tänään maastossa: Värriöojalla aitavarressa oli aamulla tuoreet minkinjäljet molempiin suuntiin. Jossain Värriö III:n länsipuolella oli yölliset lumikonjäljet. Ahma oli muutama päivä sitten risteillyt Kuivahaaran latvoilla ja Männikkömuristassa, haaskoja ei kuitenkaan löytynyt. Kuivahaaraa pitkin alavirtaan oli saukko mennyt aamulla. Näädänjälkiä, tosin jo hieman vanhempia, oli eri puolilla. Vielä löytyi lumen peittämät kärpänjäljetkin läheltä asemaa iltahämärissä. TH

On the territory of Värriö altogether 6 species of the marten family (Mustelidae) can be met. Today I saw tracks of all of these in the the terrain. At the Värriöoja creek by the reindeer fence there were fresh tracks of mink (Mustela vison), running upwards and downwards. On the western side of Värriö III there were nightly tracks of least weasel (Mustela nivalis). Wolverine (Gulo gulo) had been cruising some days ago on the upper course of the Kuivahaara river and on the Männikkömurista hill. Yet, no carrions were found there. Along the river Kuivahaara otter (Lutra lutra) had gone in the morning. Tracks of pine marten (Martes martes) were seen on the different sides, however, older ones. And at last, not far away from the station, I saw tracks of ermine (Mustela erminea) on the twilight of the evening.

На территорий Вярриё обитают 6 видов куньев (Mustelidae). Следы всех этих видов я встретил сегодня: На ручее Вярриёоя около оленья забора были свежие следы норки американской утром, в разных направлениях. Где-то на западной стороне вершины Вярриё III были ночные следы ласки. Росомаха кружила и оставила свои следы на верховье реки Куивахаара и на сопке Мянниккёмуриста несколько дней назад, падалей я не нашел. По реке Куивахаара вниз шла утром выдра. Следы лесной куницы были на разных сторонах, правда, уже старие. И наконец, не далеко от станций, я в сумерках видел еще следы горностая.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?