Wednesday, December 21, 2005

Isäinpäivän susihälytys - Wolf alarm on Fathers' Day

Tämä tapahtuma kirjataan luontopäiväkirjaan poikkeuksellisesti vasta, kun tilanne on ohi. Kyseessä on isäinpäivän susihälytys 13.11.2005.

Värriön tutkimusaseman tutkimusavustaja Esa Laurila soittaa asemalle kello 10:30 ja kertoo löytäneensä Kuntasjoen vartta kulkevalta polulta noin kilometrin päässä asemasta, lumirippeiltä jäljet, jotka hän arveli suden jättämiksi. Kiiruhdamme Teuvo Hietajärven kanssa paikalle. Hän mittaa jäljen leveydeksi juuri yli 8 cm, joka viestii sudesta tai erittäin suuresta ketusta. Jatkamme jälkien etsintää tutkimusaseman ympäristöstä. Hajanaisia jälkiä löytyy myös Kotovaaran rinteeltä, lähempää tutkimusasemaa. Myöhemmin iltapäivällä Rakitsan suolta, hieman paksummasta lumesta löytyy kahden eläimen jäljet ja jotoksen pätkä, josta näkyy askeleen pituus. Määritys varmistuu sudeksi. Samalla selviää Rakitsan suolta jo aikaisemmin syksyllä löytyneen poronhaaskan todennäköinen syy: se oli susien aikaansaannosta; kyseiset kaksi sutta kävivät haaskalla myös isäinpäivänä. Sudenjälkiä etsittiin myös seuraavina päivinä, mutta ne katosivat lumien myötä. Pysyvä lumi tuli Värriöön noin viikon kuluttua isäinpäivästä. Etsinnöistä huolimatta susista ei tehty enää havaintoja. Ne olivat poistuneet luonnonpuiston alueelta.

On Fathers' day, 13th of November 2005, at 10:30 o'clock, Mr. Esa Laurila of Varrio Research Station phoned to the base and reported that he had found large footprints on thin snow about one kilometer from the base, on a path downstream of Kuntasriver. He believed the track to belong to wolf. We hurried to the site with Mr. Teuvo Hietajarvi. Upon measurement the width of the footprint was just over 8 cm, which tells the animal to be either a wolf or a very large fox (the common threshold width is 8 cm). We continue searching more footprints. Some scattered footprints were found at foothill of Kotovaara, nearer to the Varrio base. Later in the afternoon better footprints and a piece of track was found in a little bit thicker snow on Rakitsa mire. The identification is now clear: it was wolf, and they were two. At the same time answer to the earlier puzzle of a reindeer carrion became evident: it was caused by wolves. The two wolves of Fathers' Day visited this carrion again. Further footprints and track were searched for on the following days but as the thin snow melted, we lost the track. The permanent snow came to Varrio about one week afterwards. No more wolf tracks were, however, found. The wolves had left the Varrio Nature Reserve.

Comments:
Hi Blogger:)

It is not common for me to keep reading - however this time I break the rules. I liked it too much that also ended bookmarked it.

Thanks,,
make money fast
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?