Friday, December 09, 2005

Ahmanjäljet tunturissa - wolverine track on the fell

Osuin tänään ahmanjäljille Värriö III:n länsipuolella. Otus oli jolkotellut tunturin rinteellä ja metsässä etelään päin muutama päivä sitten. Kaksi kelkkaa - kapeatelaisia, olivat kiinnostuneet tapauksesta. TH

I found tracks of wolverine (Gulo gulo) on the western side of Värriö III fell today. The animal had kept on leaping by the slope and forest to the south a couple of days ago. Two snow mobiles - narrow ones, had been interested in the case.

Я попал в следы росомахы сегодня на западной стороне вершины III горы Вярриё. Зверь двигался по склону и в лесу в южную сторону несколько дней назад. Заинтересовались этим случаем два снегохода - узкие, как принято в таких ситуациях.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?