Thursday, November 10, 2005

Viimeiset väriläiskät - the last autumn color spots

Värriön luonnonpuiston lumettomasta, kaamosajan maasta löytyy enää harvoja väriläiskiä. Näkyvin niistä on kellanvihreä Pohjolan korvajäkälä (Nephroma arcticum). Se kuuluu nahkajäkälien lahkoon (Peltigerales). Pohjolan korvajäkälä on verraten yleinen Värriössä. Kuvan yksilö kasvaa Kotovaarassa.

In snowless November forest of Varrio reserve only few colored spots are found. The brightest of them is the Arctic kidney lichen (Nephroma arcticum). It belongs to the order Peltigerales. Arctic kidney lichen is rather common in Varrio reserve. This specimen grows in Kotovaara hill.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?