Tuesday, November 22, 2005

Sauoiva iltapäivän hämyssä - Sauoiva fell in dim afternoon light

Marraskuun Värriökuvia: Sauoiva iltapäivän hämyssä

Sauoivan massiivi (615 m) hallitsee Värriön luonnonpuiston maisemaa kaikkina vuodenaikoina. Marraskuussa, vähän lumen aikaan Sauoivan kivirakat erottuvat korostuneen selvästi. Kuvan etualalla Värriö II:n itärinnettä.

November photos in Varrio: Sauoiva fell in dim afternoon light.

Massive Sauoiva fell (615 m) dominates the Varrio Nature Reserve scenery in all seasons. In November, during thin snow the stony slopes of the fell are clearly seen, even in dim light. In the forefront of the photo the eastern slope of Varrio II fell is seen.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?