Saturday, November 12, 2005

Pirunkurun alalampi jäätymässä - Lower pond in Devil's creek getting ice

Kotovaaran ja Jyppyrävaaran välisessä Pirunkurussa on kolme lampea. Alimman lammen (kuvassa) pohjoispäässä kulkee Sompion paliskunnan ja Sallan pohjoisen paliskunnan välinen poroaita. Alalampea ympäröivät kuusikkorinteet ovat sinipyrstön (Tarsiger cyanurus) biotooppia, missä se on tavattu viimeksi kesäkuussa 2003.

The Devil's creek between Kotovaara and Jyppyravaara hill has three ponds. The lowest of them (in the photo), is surrounded by old Norway spruce forest. This forest is a suitable biotope for Red-flanked bluetail (Tarsiger cyanurus), where it was observed for the latest time in June 2003.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?