Sunday, November 20, 2005

Lumilinjojen hiihto alkaa - Skiing of snow depth monitoring tracks begins

Normaalisti marraskuun puolivälissä alkaa Värriön tutkimusasemalla alkaa lumilinjojen hiihto. Lumen syvyyttä ja eläin liikehdintää (jälkien perusteella) seurataan kerran viikossa maastoon pysyvästi merkityillä kahdella linjalla. Pitkä lumilinja on noin 8 kilometrin mittainen, Värriö I:n laelta alas Ylinuorttijoen laaksoon. Linjalla on 200 mittauspistettä. Oheen lasketusta talven 1987-1988 mallikuvasta näkyy keskimääräinen lumensyvys, ja miten se muuttui talven aikana. Tälle ja muillekin vuosille on tyypillistä kuvaajan vinous: lumi tulee syyspuolella hitaammin kuin mitä se sulaa kevätpuolella. Huippu saavutetaan maaliskuun lopulla.

Weekly monitoring of snow depth and movements of animals (based on tracks and traces in the snow) starts around mid November. There are two permanent monintoring lines in the Varrio reserve. The long snow-line starts from the top of Varrio I fell, and stretches 8 km down to Ylinuortti river valley. On the the way there are 200 permanent observation poles. In the model graph above from the winter 1987-1988 we can see pattern of snow depth. A certain skewness can be seen in this graph, as well as in the graphs for other winter. The building up of the snow cover in early winter is slower than the melting of the snow in spring. The maximum snow depth takes places around end of March.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?