Monday, November 14, 2005

Alijäähtyneitä pilviä Pulkkatunturissa - Supercool clouds in Pulkkatunturi fell

Värriötuntureiden lakimaita pyyhkivät alijäähtyneet pilvet. Tilanne on otollinen huurteen muodostumiselle. Kuva Rakitsan vaarasta itään Pulkkatunturille.

Supercool clouds sweep the tops of the Varrio fells. This is a suitable condition for formation of frozen dew in the trees. The photo is taken from Rakitsa hill to east, towards Pulkkatunturi fell.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?