Saturday, October 01, 2005

Varpushaukkoja ja pyrstötiaisia - Eurasian sparrow hawks and Long-tailed tits

Tullessani töihin havaitsin 2 varpushaukan (Accipiter nisus) kisailevan Rovalan kohdalla noin klo 10. Kauempana oli ilmeisesti kolmas. Lähistöllä oli myös närhi (Garrulus glandarius).

Tutkimusasemalla näin parven pyrstötiaisia (Aegithalos caudatus). Siinä oli noin 6 yksilöä. Parvi kiirehti aseman länsipuolitse pohjoiseen klo 15.30. Tämä oli 2. havainto Värriön luonnonpuistosta aseman historian aikana. TH

When I was coming to work I saw 2 Eurasian sparrow hawks (Accipiter nisus) flying above the village of Rovala at 10 o´clock. There was also third hawk of the same size, obviously of the same species. Near these there was also one Eurasian Jay (Garrulus glandarius).

At the Varrio station there was a group (about 6 birds) of Long-tailed Tits (Aegithalos caudatus). The group was hurrying to the north at 15.30 on the west side of the station. This was the 2. observation of Long-tailed tit in the history of Varrio station. TH

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?