Friday, October 14, 2005

Tervasroso Kynsivaarassa - Resin top of pine in Kynsivaara

Tervasrosoinen (Cronartium flaccidum) mänty Kynsivaaran länsirinteellä; lokakuun aurinko yltää juuri kuruun.

Resin top of pine (Cronatium flacidum) in Kynsivaara hill, on the western slope. Low shining October sun just reaches the creek.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?