Monday, October 10, 2005

SMEAR-aseman syyshuoltoa - The autumn routines of SMEAR-station

Kolmen päivän aikana olemme purkaneet SMEAR-aseman fotosynteesimittaukset ja tehneet jokasyksyisen huollon. Ympäri vuoden asemalla mitataan aerosoleja, typen ja rikin oksideja, otsonia ja sulfaatteja. Säätornista mitataan auringosta tulevaa säteilyä (kokonaissäteilyä, fotosynteettisesti aktiivisia aallonpituuksia, UVA- ja UVB-säteilyä), tuulen nopeutta (5 eri tasolta kuppianemometreillä ja 16:n metrin korkeudesta tuulen horisontaalikomponentteja) ja suuntaa, kostea- ja kuivalämpötilaa ja näistä laskettua suhteellista kosteutta, maanpinnan lämpötilaa sekä sademäärää. Huoltotiimiin kuuluivat Toivo Pohja, Pasi Aalto, Roope Kivekäs, Ella-Maria Kyrö ja Petteri Mönkkönen. (E-MK ja PM)

The last 3 days we have undeployed the photosynthesis measurements of SMEAR-station and done other autumn routines. Around the year the station is measuring aeorosols, nitric and sulphur oxides, ozone and sulphids. The weather station is measuring solar radiation (global radiation, photosynthetically active radiation, UVA- and UVB-radiation), wind speed (at 5 different levels with cup anemometers and the horisontal components from 16 meters) and direction, wet and dry temperature and from these parameters calculated relative humidity, ground temperature and precipitation. Mr. Toivo Pohja, Mr. Pasi Aalto, Mr. Roope Kivekäs, Ms. Ella-Maria Kyrö and Mr. Petteri Mönkkönen participated the maintainance team. (E-MK and PM)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?