Saturday, October 15, 2005

Pakkasrapautuminen murentaa tuntureita - Cold weathering breaks fells


Sauoivan (615 m) pyöreä laki on kokonaan lohduttoman kivikon eli rakan peitossa. Mannerjäätikkö pyyhki huipun puhtaaksi hienoaineksista ja jätti jäljelle vain paljasta kalliota ja suurempia lohkareita. Viimeisen 10 000 vuoden aikana Pohjolan ankara ilmasto on tehnyt tehtävänsä: syksyisin tunturissa vihmoo vettä, joka valuu kallion ja kivien halkeamiin, vesi jäätyessään kiilaa halkeamia leveämmiksi ja irrottaa kivenkappaleita toisistaan. Jyrkässä rinteessä irronneet kivenlohkareet ovat romahtaneet mikä mitenkin päin hankaloittamaan vaeltajan kulkua.

Rocky and difficult ground covers Sauoiva fell (615 m). Over 10 000 years ago ice sheet cleared of smaller particles from Sauoiva. During thousands of years cold weathering broke stones: water in cracks freezes and push apart stones. Steep slopes of Sauoiva are not comfortable terrain to hike. (PM)

photo: Ella-Maria Kyrö

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?