Sunday, October 23, 2005

Metsonjälki Rakitsassa - Capercaillie footprint on Rakitsa hill

Värriön metsoseurannasta suuri osa on tehty Rakitsan vaarassa. Metsoja seurataan sekä radiopantojen että jälkien perusteella.

A great deal of Varrio's capercaillie (Tetrao urogallus) monitoring is done on Rakitsa hill. The bird movements are monitored based on radiotracking and on footprints.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?