Friday, October 28, 2005

Metsänrajamänty Värriötunturissa - Timber line pine in Varrio

Männyt valtaavat vähitellen Värriötuntureita; metsänraja nousee ilmaston muutoksen myötä. Kuvassa terve, aikaisempien talvien tykkylumista selvinnyt, verraten hyväkasvuinen mänty varsinaisen puurajan yläpuolella, Värriö I:n lounaisrinteessä.

Scots pines are are conquering the fell tops, as an apparent result of climate change. The photo is from south-western slope of Varrio I. The seemingly healthy and relatively vigorous Scots pine is growing above the timber line proper, in the zone of heavy frost snow burden.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?