Wednesday, October 05, 2005

Metsälauhaa Pultoseljässä - Wavy hairgrass in Pultoselka

Värriön tulotie ylittää Lattunan ja Tulppion välissä laajan Pultoseljän. Se on talousmetsäaluetta, jonka hakkuualueet hohtavat lokakuun alussa keltaisenaan metsälauhaa (Deschampsia flexuosa). Metsälauha on poron tärkeimpiä laidunkasveja.

The road to Varrio passes between Lattuna an Tulppio a large hill called Pultoselka. It is under normal forestry activities. In the begunning of October the clearcutting areas shine as yellow. This is due to Wavy hairgrass (Deschampsia flexuosa). It belongs to the important fodder plants for reindeers.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?