Wednesday, October 12, 2005

Kuusivanhus kumossa - Old Norway spruce fell down

Syysmyrskyt kaatavat Värriön luonnonpuiston vanhoja, tyveltään jo lahonneita kuusia. Tämän kuusen myrsky riuhtaisi juuriltaan Värriö I:n länsipuolella.

Autumn storms are falling down old, already rotten Norway spruces. This oldie was teared down from its roots on the western side of Varrio I.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?