Saturday, October 22, 2005

Kuntasjoki jäätyy - Kuntas river is getting ice

Värriö I:n juurelta itään virtaava Kuntasjoki, rehevä kuru, jäätyy ensilumen myötä.

Kuntasjoki (Kuntas brook) that flows eastwards from Varrio I, gets frozen at the same time as first snow comes.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?