Monday, October 17, 2005

Kukkiko Lapissa kaikki nopeammin: metsätähti - Did Chickweed wintergreen flower earlier?


Metsätähden (Trientalis europea) kukinnan alkua on seurattu Värriössä vuodesta 1993. Kahdessatoista vuodessa kukinnan alku on aikaistunut keskimäärin 10 päivällä. Vuosivaihtelu on suuri, eikä ilmiöllä ole (vielä) tilastotieteellistä merkitsevyyttä. - Vuonna 2006 metsätähden kukinnan voi ennustaa alkavan 24. kesäkuuta.

The onset of flowering with Chickweed wintergreen (Trientalis europea) has been followed in Varrio research station since 1993. In twelve years the onset has become earlier by 10 days. The variation around the trend line is considerable and the phenomenon does not (yet) have statistical significance. - The predicted date for 2006 is 24 June.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?