Sunday, September 18, 2005

Värriön kasvukausi pidentynyt - Varrio growing season prolonged


Kasvukauden pituutta on mitattu Värriössä vuodesta 1975 lähtien ns. astepäivämenetelmällä (engl. degree days, dd), jota myös tehoisan lämpötilan summan menetelmäksi kutsutaan. Lämpöä summaava ajattelu on kuitenkin käsitteenä harhaanjohtavaa, koska astepäivämenetelmässä on kyseessä kasvien aistiman biologisen ajan mittari. Se soveltuu verraten hyvin juuri subarktisen vyöhykkeen kasveille.

Astepäivämenetelmän kynnys on päivä, jolloin keskilämpötila on plus viisi astetta. Kun keskilämpötila on +5 C tai sen alle, astepäivät eivät kerry. Keskilämpötilan päivänä + 6 astetta kertyy yksi astepäivä, keskilämpötilan päivänä + 7 C kertyy kaksi astepäivää, keskilämpötilan +8 C päivänä kertyy kolme astepäivää ja niin edelleen.

Vuoden 1975 tasolla Värriössä kertyi astepäiviä keskimäärin 569 kappaletta. Keskilämpötilan noustua (vrt. luontopäiväkirjan merkintä 10.8.2005) myös kasvukauden astepäivien lukumäärä on noussut. Vuoden 2004 tasolla astepäiviä oli jo 749 kappaletta. Näin astepäivien lukumäärä on noussut kahdenkymmenenviiden vuoden kuluessa 180:lla. Toisin sanoen: Värriön kasvien kannalta pidentyneeseen kasvukauteen on tullut +6 asteen päiviä lisää 180 kappaletta.
Kasvukauden pituudessa on keskimääräistä nousua 32 prosenttia. - Nousu on ilmeinen, mutta vuosivaihtelu on niin suuri, että nousulla ei ole (vielä) tilastotieteellistä merkitsevyyttä.

The length of the growing season has been measured since 1975 in Varrio using the degree day (dd) method. It is also called as method of effective heat (or temperature) sum. The degree day method is an approximation of biological clock, which is rather well suited to the plansts of subarctic areas. The threshold value in degree day method is the day of an average temperature of 5 degrees (Celcius). On such or colder days the degree day units do not accumulate. On a day of average temperature of 6 degrees one degree day accumulates, on a day of +7 C two degree days accumulate, on a day of +8 C three degree days accumulate and so on.

At 1975 level on average 569 degree days accumulated. While the average temperature has risen in Varrio (see Nature diary graph of 10 August 2005) also the number of degree days has risen. At 2004 level already 749 degree days accumulated. During the past 25 years the degree days have increased by 180. In other words: the plants of Varrio have reacted like there were in 2004 altogether 180 days more of +6 degrees, than there used to be in 1975.
The length of the growing season has increased by 32 per cent. - The increasing trend is evident, but the the variation around the trend line is still so big that the phenomenon does not have statistical significance.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?