Wednesday, September 28, 2005

Sokli; koivua ja katajaa - Birch and juniper growing in mixture in Sokli

Soklin kaivosalue sijaitsee Värriön luonnonpuiston luoteispuolella. Tasainen männikkö muuttuu siellä yhtäkkiä merkilliseksi kaksijaksoiseksi metsäksi. Alempi kerros on katajaa ja ylempi kerros koivua. Selityksenä pidetään fosforipitoista maaperää. Siksi Sokliin suunniteltiin fosforikaivosta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, aikana jolloin fosforipitoisten metsälannoitteiden tuleva menekki näytti aina vain kasvavalta. Metsälannoitus uupui Suomessa kuitenkin 1970-luvun energiakriiseihin, eikä Soklin fosforikaivosta koskaan avattu.

Sokli phosphorite area is situated north-west of Varrio nature reserve. In Sokli the Scots pine forest suddenly changes into strange two-layer forest: the upper layer is pure birch (Betula pubescens) and the lower layer is growing dense juniper (Juniper communis). The explanation for this is thought to be the phosprorus-rich soil of Sokli. That is why a phosphorite mine was planned to be opened in Sokli at the turne of 1960s to 1970s. This was the time when forest fertilization (which needed a lot of phosphorus) was in a steady rise in Finland. The forest fertilization, however, went drastically down after the 1970s energy crises. As a result, Sokli mine was never opened.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?