Saturday, September 10, 2005

Sauoiva ruskan takana - Sauoiva fell behind autumn colors


Syyskuun 10. päivänä Värriötuntureiden ruska on lähes huipussaan. Koivikot kirjaavat maiseman Värriö II:lta Sauoivalle. Laakson havupuuvaltaisuus erottuu nyt hyvin. Sauoivasta (615 m) oikealle erottuu Peuratunturin huippu (530 m).

On 10 September the change of autumn colors is near to its peak in Varrio fells. The birch trees shine as yellow in the forest scenery. The dominance of conifers is now well seen. Sauoiva fell (615 m) is the highest peak in Varrio nature reserve. In the distance, right from Sauoiva, the peak (530 m) of Peuratunturi fell, is seen.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?