Friday, September 02, 2005

Ruskan alkua mustikassa - Bilberry shows way to autumn colors


Ruska tekee alkuaan Värriötuntureilla, vaikka syyskuun alkupäivien ilma on vielä aurinkoinen ja lähes helteinen. Tunturissa ei ole tietoakaan yöpakkasista. Tunturikoivikko on vielä vihreä, mutta mustikka näyttää jo tietä ruskalle.

Two first days of September have been sunny and warm in the Varrio fells. There has not been any night frost in the fells. Fell birches are still green, but bilberry (Vaccinium myrtillus) shows already way to the coming Lapland autumn color exhibition.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?