Wednesday, September 07, 2005

Ruskaa tihkusateessa - Autumn colors in misty rain


Tihkusateisena syyskuun päivänäkin ruska etenee Värriö I:n pohjoisrinteessä Kuutsjärven takana. Hieskoivujen geneettiset erot näkyvät tässä vaiheessa selvästi. Yksinäinen pihlaja loistaa punaisena kynttiläkuusien seassa.

On misty and rainy early September day the development of autumn colors continues despite of constant temperature (about 10 degrees). Genetical differences of the pubescent birches are well visible at this stage. A lonesome rowan (Sorbus aucuparia) shines as red amidst of candle-like Norway spruces.

Comments: Post a comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?