Saturday, September 17, 2005

Puustotietoja Värriön luonnonpuistosta - Basic forest facts on Varrio reserve

Vuoden 1990 metsälaskennan mukaan Värriön luonnonpuiston 9,500 hehtaarin metsämaasta (poislukien tunturipaljakat ja suot) kasvaa pääosaksi mäntyä. Sen osuus on 57 prosenttia, ja keskikuutio 48 m3/ha. Kuusen osuus 33 prosenttia ja keskikuutio 28 m3/ha. Koivun osuus on 10 prosenttia ja keskikuutio 9 m3/ha. Koko 9,500 hehtaarin metsäisellä alueella puuston yhteinen keskikuutio on 85 m3/ha ja kokonaispuusto 0,77 miljoonaa kuutiometriä. - Kuva outamaalta Kuntaskurun pohjoispuolelta.

According to the forest inventory of 1990 Varrio nature reserve, by its forest dominated area of 9,500 hectares grows mainly Scots pine. Its share is 57 per cent and the mean volume 48 m3/ha. The share of Norway spruce is 33 per cent with mean volume of 28 m3/ha. The share of pubescent birch is only 10 per cent with mean volume of 9 m3/ha. The overall forested area of 9,500 ha has the total mean volume of 85 m3/ha. Thus the estimated wood volume in Varrio nature reserve is 0.77 million cubic meters. - The photograph has been taken in old Scots pine dominated forest, north of Kuntas creek.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?