Tuesday, September 13, 2005

Puolukasta hyvä sato - Cowberry yield good all over Lapland

Puolukasta (Vaccinium vitis-idae) saadaan vuonna 2005 koko Lapissa ja Pohjois-Suomessa hyvä sato. Värriön leveysasteella puolukan poiminnan huippu on syyskuun puolivälissä.

Cowberry (Vaccinium vitis-idae) yield has been good in 2005 all over Lapland and Northern Finland. The peak of the picking season in Varrio latitude is in the middle of September.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?