Tuesday, September 13, 2005

Puolukan kukintarytmissä ei muutoksia - The pattern of flowering with Cowberry does not show any change


Puolukkaa poimitaan Itä-Lapissa parhaillaan. Puolukka on yksi Värriön tutkimusaseman seurantakasveja. Puolukan kukinnan alkaminen on kirjattu samassa kasvustossa vuodesta 1992. Puolukka kukkii Värriön marjoista viimeisenä, keskimäärin 1. heinäkuuta. Se on 182. kalenteripäivä vuoden alusta.
Puolukan kukinta näyttää myöhästyneen 13 vuodessa keskimäärin yhdellä päivällä (päivästä 181 päivään 182). Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin niin suurta, että yhden päivän heitto mahtuu tilastollisen virhemahdollisuuden rajaan.

Picking of Cowberry (Vaccinium vitis-idae) is approaching its peak in Eastern Lapland. Cowberry is one of phenological indicator plants in Varrio. The onset of Cowberry flowering has been recorded in constantfield spot since 1992. Cowberry flowers as last of all the Varrio berries; the onset is on average on 1 July. The respective calendar day is number 182 from the beginning of the year.
The onset of Cowberry flowering seems now to take place on average one day later than in 1992 (change from day 181 to day 182). The variation between the years, however, is so big that this possible delay has no statistical significance.

Comments: Post a comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?