Thursday, September 15, 2005

Milloin lumipeite häviää 2006 - When does the winter snow disappear in spring 2006?


Värriössä on jo satanut ensilumen. Lumipeite on tuskin vielä pysyvä. Mutta kun pysyvä lumi tulee, Lapin ihmistä askarruttava kysymys jo on: Milloin lumi mahtaa sulaa seuraavana keväänä?
Pysyvän lumipeitteen häviämistä on seurattu Värriön tutkimusaseman säähavaintoasemalla vuodesta 1981. Kuluneen 25 vuoden aikana lumipeitteen sulaminen on aikaistunut keskimäärin 12 päivällä, kalenteripäivästä 149 kalenteripäivään 137. Vuosivaihtelu on tässäkin tapauksessa (vrt. puolukkakuva 13.9.2005) niin suurta, että ilmiölle ei ole (vielä) tilastotieteellistä merkitsevyyttä. Havaintojen perusteella voi kuitenkin ennustaa, että vuonna 2006 lumipeite häviää kalenteripäivänä 136, mikä on 16. toukokuuta.

First snow has come to Varrio fells. This snow hardly stays over the winter. However, there is already now a puzzling question in the minds of Lappish people: When does the snow of winter 2005/2006 finally disappear in spring? The disappearance of snow has been followed in Varrio since 1981. During the past 25 years the snow disappearance has become earlier on average by 12 days, from calendar day 149 to calndar day 137. The annual variation around the trend line is, again (see Cowberry graph of 13 Sep 2005) so large that the trend is not statistically significant. Based on the observations we can predict that in spring 2006 the snow disappears on calendar day 136, which is 16th of May.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?