Friday, September 30, 2005

Maaruska täydessä loistossaan - Autumn colors in the ground in their peak

Syyskuun lopussa Värriötunturin maaruska on täydessä loistossaan. Punainen massaväri tulee mustikasta. Riekonmarjan karmiiniväri alkaa jo hiipua. Koivut ovat jo lehdettömiä.

In the end of September the autumn colors of the ground are in theis peak. The massive red comes from bilberry (Vaccinium myrtillus), whereas the carmine red of alpine bearberry (Arctostaphylos alpinus) arealready fading out. The leaves of birches have fallen down.


Comments: Post a comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?