Tuesday, September 06, 2005

Loikkarimetso palasi Suomeen - Capercaillie came back to Finland

Radiopantametso numero 67 vietti kesän Venäjällä ilman passia ja viisumia. Metso67 tavattiin nyt ensimmäistä kertaa sitten toukokuun Suomen puolella, Pulkkatunturin länsirinteellä.

Capercaillie (Tetrao urogallus) with radio transmitter spent all summer in Russia without passport and visa. Capercaillie number 67 was found in Finland first time since May from western hillside of Pulkkatunturi fell. (PM)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?