Sunday, September 04, 2005

Kynttiläkuusi Värriö II:lla - Candle spruce in Varrio II


Kynttiläkuuset nousevat Värriötuntureiden välisissä kuruissa Regio subalpina -vyöhykkeeseen. Kuusien menestymistä rajoittava tekijä ei ole niinkään lämpötila tai maaperä vaan talvinen tykkylumi. Se murtaa oksia ja usein latvuksenkin. Tykyn painamana kuusi kasvattaa oksansa aina maan rajaan asti, kuten tässä Värriö II:n lounaisrinteellä kasvavassa yksilössä.

Norway spruces (Picea abies) grow like candles in Regio subalpina belt of Varrio fells. Low temperature as such is not the limiting factor for spruce survival, but the heavy snow that presses the branches and breaks tops. Under the snow burden the surviving spruces let their branches grow down to ground level - as is the case in this tree that is growing on the south-western slope of Varrio II.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?