Tuesday, September 27, 2005

Kuntasjoki odottaa talvea - Kuntas river waits for the winter

Myös Kuntasjoen kurun rehevä kasvillisuus on jo lakastunut. Syksyn sateet ovat lisänneet veden virtaamaa joessa.

Also the lush vegetation of Kuntas creek has withered. The autumn rains have raised the water flow in the river.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?