Tuesday, September 20, 2005

Guttaatiovettä juolukassa - Guttation water in Bog bilberry?

Ensi lumi on Värriöstä sulanut. Lumettomassa, mutta syksyisen sateisessa maastossa vaeltava törmää taas tuttuun ilmiöön. Kaikista marjoista ja varvuista eniten maastokenkiä kastelee juolukka (Vaccinium uliginosum, vrt latinan sana uligo - kosteus). Tuulisina aamuinakin juolukka pisaroi vettä vielä silloin, kun mustikan varvikko on jo kuiva. Onko kyseessä juolukan lehden erikoinen, vettä keräävä ulkoinen rakenne. Vai onko kyseessä guttaatiovesi, jota eräät kasvit työntävät juuripaineella erityisten huokosten kautta?

The first snow has disappeared from Varrio fells. Wandered of the snow free but moist autumn forest, faces again an interesting phenomenon. Of all the herbs and berries Bog bilberry (Vaccinium uliginosum) keeps wet most of the day, even if other herbs like Bilberry dry up easily. Refer the Latin word uligo - moistness. Does Bog bilberry have a special outer structure in the leaves? Or is the phenomenon guttation, secretion of water on to the surface of leaves through specialized pores, called hydathodes?

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?