Monday, August 08, 2005

Värriön keräkurmitsoilla hyvä vuosi - Dotterels had a good year in Varrio


Värriötuntureiden keräkurmitsat laskettiin heinäkuun alussa (katso Luontopäiväkirjan merkintä 2.7.2005). Viime vuoden taantuman jälkeen keräkurmitsoilla oli hyvä vuosi. Värriön keräkurmitsat on nyt laskettu 11 kertaa samanlaisella linjamenetelmällä vuosina 1990-2005. Tuntureiden kokonaiskanta on pysynyt lähes vakaana, noin 12 havaitussa linnussa.

Katso lisää aiheesta: Laurila, J. 2005. Värriön keräkurmitsoilla hyvä vuosi. Suomen Luonto 8/2005 (64): 12-13.

The dotterels (Charadrius morinellus) of Varrio fells were counted on 2 July 2005 by walking in line through the regio alpina, 11 km southwards at western side and 11 km northwards at eastern side of the fells ("the annual dotterel walk"). After poorer year of 2004 the dotterels had a good year in 2005. All in all the population has remained quite stabile, at about 12 counted birds, over the sampled period of 1990 - 2005. The Varrio dotterels have been described more in the August issue of the Finnish Nature magazoine (Suomen Luonto 8/2005, pp. 12-13.)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?