Friday, August 05, 2005

Valorysä Värriö I:llä - Light trap in Varrio I


Elokuun illan jo hämärtyessä valorysät pyydystävät tunturin hyönteisiä paremmin kuin juhannuskesällä. Kyseessä on pitkäaikainen yhteistutkimus Oulun yliopiston eläinmuseon intendentti Juhani Itämiehen kanssa.

In the gradually darkening nights of August the light traps start to catch insects better than in mid-summer. The traps belong to long-lasting joint research with Dr. Juhani Itamies, curator of the Zoological museum of University of Oulu.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?