Wednesday, August 24, 2005

Tuntsan suuri palo 1960 - Great Forest Fire in Tuntsa 1960

Hellekesänä 1960 Tuntsan alueella roihusi Suomen suurin metsäpalo. Koko 60-luvun kestäneessä "nokisavotassa" Kemi-yhtiö korjasi paloalueelta yhteensä noin 300 000 kuutiometriä puuta. Tuntsalla, joka on noin 300 metriä meren pinnasta ja 67. leveyspiirin pohjoispuolella metsänuudistaminen ei onnistunut toivotulla tavalla, vaan entisestä metsästä tuli avotunturia. Paloalueen pohjoisreuna ulottuu Värriön luonnonpuiston puolelle Pulkkatunturin rinteille, jossa nousee nyt hyväkasvuinen nuori männikkö. (PM)

In eastern Lapland year 1960 was the second hottest in the century. That summer the biggest forest fire ever in Finland flamed in Tuntsa area. In the 1960s Kemi forest company harvested 300 000 cubic meters that were burned wood from the fire region. The fact that Tuntsa is situated 67 N and 300 meters above sea level made it difficult to regenerate the forest. Even though in the northernmost areas of the burned region at Värriö nature reserve a young Scots pine forest is growing.

Tuntsan paloaluetta Värriö V:ltä nähtynä.

Tuntsa forest fire area from Varrio fells (Varrio V).

photo: Ella-Maria Kyrö

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?