Sunday, August 21, 2005

Syksyn merkkejä - Autumn tokens


Loppukesä on vähitellen muuttumassa syksyksi. Värriö I:n rinteillä tunturikoivujen lehdet jo kellastuvat.

Late summer is gradually becoming autumn. Leaves on mountain birches are already turning yellow.

(KL)
Photo: Katrianne Lehtipalo

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?