Thursday, August 25, 2005

Ruohokanukka marjoo Värriössä - Cornus suecica in berries


Ruohokanukka (Cornus suecica) marjoo elokuussa Värriön kosteissa kuruissa. Se on verraten yleinen marja, mutta poiminnan kannalta arvoton.

Cornus suecica is rather common berry in Varrio, in moist creeks under spruce trees. For berry picking it is rather valueless.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?