Tuesday, August 16, 2005

Pohjannokkonen Kuntaskurussa - Urtica dioica var. sondenii in Kuntas canyon


Pohjannokkonen (Urtica dioica var. sondenii) kasvaa Kuntaskurun vesiputouksella, pari kilometirä tukikohdasta alavirtaan. Tämä nokkonen ei polta, koska sen varsi on sileä, lähes poltinkarvaton.

Urtica dioica var. sondenii grows in Kuntas canyon, about 2 kilometers downstream from the station. This nettle does not burn.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?