Wednesday, August 03, 2005

PAR-säteilystä - Photosynthetically active radiation

Fotosynteettisesti aktiivinen säteily (PAR, katso luontopäiväkirjan merkintä 10.7.05) vaihtelee vuorokauden aikana auringon korkeuskulman ja pilvisyyden mukaan. Kuvassa näkyy kahden erilaisen päivän PAR-käyrät. Ylempi, punainen viiva on heinäkuulta (7.7.05) ja turkoosi alue on elokuun alussa (2.8.05) mitattu säteily.

Käyristä näkyy selvästi pilvisyyden vaikutus säteilymäärään. 7.7. ei pilviä juurikaan ollut taivaalla, vain muutamassa kohdassa käyrä painuu alaspäin. 2.8. aamupäivällä oli puolipilvisyyttä (lähinnä keski- ja alapilviä). Iltapäivällä puolipilvisyys jatkuu, mutta pilvet paksunivat ja vaimensivat maahan pääsevää säteilyä (E-MK).
The photosyntetically active radiation (PAR) varies diurnally and due to clouds. In the picture one can see the PAR-lines of two different days. The red line is from July (7.7.05) and the turqoise area is from the beginning of August (2.8.05).

From the lines the effect of clouds is clearly seen. 7.7. there was barely no clouds in the sky. 2.8. during the beforenoon the sky was partly cloudy (mainly mid- and lowclouds). In the afternoon, the sky stayed half clouded, but the thickness of the clouds increased and attenuated the incoming radiation. (E-MK)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?