Thursday, August 18, 2005

Mikä on kiveliö? - Wilderness scenery from Varrio northwards


Onko tämä maisema kiveliö? Suomen kielen alkuperäissanastossa kiveliö tarkoittaa Pohjois-Suomen ja Lapin laajaa asumatonta metsämaata, sydänmaata, saloseutua, erämaata, selkosta, selkää, selännettä joka on vähän ympäristöään korkeammalla. Värriön kiveliömaisema avautuu Kotovaaran länsikylkeä kohti pohjoista.

Finnish language has a special word for a wilderness scenery like this: "kivelio"

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?