Monday, August 08, 2005

Metsälauhaa poroille - Wavy hair-grass for reindeers


Värriössä ja koko Itä-Lapissakin yleinen metsälauha (Deschampsia flexuosa) on poron tärkeimpiä laidunkasveja. Etenkin vasomisaikaan metsälauhan maittavuus poroille menee kaikkien muiden kasvien edelle.

Wavy hair-grass (Deschampsia flexuosa) is one of the most common grasses in Varrio nature reserve and in whole East Lapland. This grass is palatable to reindeers and highly preferred especiaqlly during the calving season.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?