Sunday, August 28, 2005

Mansikkapaikka Pirunkurussa - Strawberries in Devil's Creek

Värriön seudun kuruissa kohtaavat monet eteläiset ja pohjoiset kasvit. Ahomansikka (Fragaria vesca) kasvaa täällä levinnäisysalueensa pohjoisella äärilaidallaan. Noin 20 metriä mansikkapaikasta kasvaa varjoisessa loukossa pohjoinen pahtarikko (Saxifraga nivalis).

Many southern and northern species grow close to each other in the creeks of Varrio nature reservat. Wild strawberry (Fragaria vesca) grows here at its most northern fringes of its distribution area. Ca. 20 meters from the strawberry place appears a northern species, Snowball saxifragae (Saxifraga nivalis). (E-MK, PM)

photo: Ella-Maria Kyrö

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?