Saturday, August 06, 2005

Lämpötilan mittausta monella tavalla - Measuring temperature in many ways


Aseman pihassa lämpömittarit luetaan manuaalisesti kaksi kertaa päivässä. Lämpötilatiedot siirtyvät myös automaattisesti Ilmatieteen Laitokselle.

The thermometers in the yard are read manually twice a day. Temperature data is also automaticly transfered to Finnish Meteorological Institute.


SMEAR-aseman säätornissa lämpötilaa mitataan jatkuvasti viideltä eri korkeudelta (2m, 4m, 6.6m, 9m ja 15m) .

On SMEAR station temperature is measured continuously from five different hights in the weather tower (2m, 4m, 6.6m, 9m and 15m).

Värriö I:n huipulla tunturipiirturi tallentaa lämpötilakäyrän.

On the top of Värriö I fell, a plotter records the temperature curve.(KL)
Photos: Katrianne Lehtipalo


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?