Tuesday, August 16, 2005

Koillistuuli tuo rikkidioksidia - Norhteast wind brings sulphur dioxide

Rikkidioksidi (SO2) luokitellaan ilmansaasteeksi, sillä se ärsyttää hengityselimistöä ja happamoittaa vesistöjä ja maaperää. Suurina pitoisuuksina se voi myös suoraan vaurioittaa puiden lehtiä ja neulasia.

Kuvassa näkyy Värriön SMEAR-asemalla mitatut rikkidioksidipitoisuudet 14.-15.8.2005. Tuulen suunta kääntyi illan aikana (14.8) lännestä koilliseen, ja samalla pitoisuudet lähtivät nousuun.

Ilmanlaatu on Värriöllä tästä huolimatta hyvä. EU:n raja-arvot rikkidioksidille ovat tunnin keskiarvona 350 ug/m3 eli noin 133 ppb, minkä alle jäädään selvästi. (KL)

Sulphur dioxide (SO2) is a pollutant, which irritates respiratory organs and causes acid fall-out. In high concentrations it also directly affects needles and leaves in trees.

The figure depicts sulphure dioxide concentration measured in Värriö SMEAR-station 14.-15.8.2005. The wind direction changed during evening (14.8) from west to norhteast and the concentrations increased meanwhile.

The air quality in Värriö is nevertheless good. The limiting value for sulphur dioxide according EU directives is 350 ug/m3 (133ppb), much higher than the measured concentrations.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?