Tuesday, August 30, 2005

Kanalintulaskenta alkanut - Fowl observation, autumn routine

Vuodesta 1981 lähtien kanalintulaskenta on kuulunut Värriön syyskesän ohjelmaan. Kanalintuja havainnoidaan kolmelta noin 20 kilometriä pitkältä reitiltä, jotka kierretään viikon välein kolme kertaa. Tänään Tapio Selkälä käveli Aseman reitin ja näki kaksi koppeloa (Tetrao urogallus), teeren (Tetrao tetrix) ja pyyn (Bonasa bonasia).

Fowl observation has been one of th early autumn routines of Varrio since year 1981. In Varrio area there are three ca. 20 kilometers long observation routes. Today Tapio Selkala walked the first route close to the station and saw two female capercaillies (Tetrao urogallus), black grouse (Tetrao tetrix) and hazel grouse (Bonasa bonasia). (PM)

Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?