Wednesday, August 03, 2005

Elämänlanka erämaasta - Link from the wilderness


Vaikka Värriön luonnonpuisto on eräs syrjäisimpiä ja erämaisimpia kolkkia Suomessa, yhteydet rintamaille hoituvat Värriötunturin (Värriö I) laelle pystytetyn puhelin- ja tietoliikennemaston kautta. Myös Värriön SMEAR I -ilmastoaseman mittaustiedot siirtyvät automaattisesti tämän linkkimaston kautta Helsingin yliopiston keskustietokoneisiin. Linkkimastoon johtavasta sähkölinjasta saadaan virtaa muun muassa hyönteisiä pyytäville valorysille (kuvan alalaidan valkea piste, sähköpylväiden välissä).

Although Varrio nature rerserve is one of the most remote and most wilderness-like corners in Finland, the connections to the outside world are excellent. Radio link (tower) has been erected on top of Varrio I for mobile phone and data transfer traffic. The massive data generated by the SMEAR I -station are transmitted automatically through this link tower from Kotovaara to University of Helsinki computers. The power line to the link tower supplies electricity also to various research equipments, like for instance for the light insect traps (see the white spot at the bottom of the photo, between the transmission line poles).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?