Sunday, August 28, 2005

Alailmakehän otsonin korkeita pitoisuuksia - High levels of tropospheric ozone

SMEAR-asemalla on viimeisten päivien aikana mitattu tavallista enemmän alailmakehän otsonia. Normaalisti otsonitaso pysyttelee Värriön tutkimusasemalla kahdenkymmenen ppb:n tietämillä, mutta toissapäivänä konsentraatio nousi korkeimmillaan 55 ppb:n hujakoille. Tiedotuskynnys EU-direktiivien mukaan on noin 92 ppb:tä.

Alailmakehän otsonin muodostumiseen liittyy läheisesti typen oksidien kohonneet pitoisuudet. NO2 hajoaa auringonvalon vaikutuksesta typpimoksidiksi ja happiradikaaliksi. Vapaa happiradikaali liittyy happeen O2 ja syntyy otsonia O3. Kun taas otsoni ja typpimonoksidi kohtaavat, ne reagoivat muodostaen happea ja typpidioksidia. Hapettaessaan saasteita alailmakehän otsoni muuttaa ne helpommin ilmakehästä poistuvaan muotoon ja puhdistaa siten ilmaa.


Last few days at SMEAR-station we have measured quite high concentrations of tropospheric ozone. Normally, the ozone level remains at Värriö subarctic research station somewhere around 20 ppb, but the day before yesterday the concentration rised up till 55 ppb. The limiting value according to EU-directives is c. 92 ppb.

High values of NOx are related to the formation of tropospheric ozone. When NO2 degrades due to the sun radiation into NO and O (oxygen radical), free oxygen radical connects to oxygen and ozone formates. When O3 and NO meet, they react forming O2 and NO2. When oxidizing pollutants and transforming them into a form which easily leaves the atmosphere, O3 cleanse the air.

(E-MK)


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?